Grafisk teknik

Om det finns något inom konsten som innefattas av ett brett område så är det just grafik. Grafikens olika tekniker är många och blir hela tiden fler. Till de klassiska teknikerna hör högtryck, djuptryck, genomtryck samt plantryck. Den gemensamma nämnaren för grafisk teknik är att konstnären ska förse ett underlag som ett papper eller ett stycke trä osv, med ett tryck i form av text eller en bild etc. Det kan både röra sig om att skapa ett konstverk eller som användning inom den industriella produktionen.

De fyra huvudteknikerna

Här ska vi redogöra för de fyra huvudsakliga teknikerna inom grafisk teknik och konst och vilka typer som förekommer.

Högtryck

Inom högtryck finns det flera trycktekniker samlade. Träsnitt är en av dessa, linoliumsnitt en annan. Till högtrycket räknas även det barnsliga potatistrycket in, som du kanske kommer ihåg att ni sysselsatte er med på dagis när ni var små. Om man använder sig av högtryck inom industrin, så är flexografin eller boktryckarkonsten två exempel som hör till högtryck.

Tryckformen som kännetecknas av högtryck innebär att det finns en påtaglig skillnad mellan den tryckande ytan och den inte tryckande ytan i form av en nivåskillnad. Det kan med andra ord liknas vid en stämpel.

Djuptryck

Djuptryck kallas med ett annat ord för intaglio och är ett samlingsnamn. I alla tekniker som innefattas av djuptryck används en metallplåt som har ett visst mönster i sig. Detta mönster består av skåror som skurits ut, vanligen för att man använt en syra som frätt fram dem. När man så trycker på papper, så tas färgen som fästs i skårorna upp av papperet som i regel är fuktat. Kvar blir en vacker bild. Man kan säga att detta är raka motsatsen till högtryck, eftersom det är den upphöjda biten som då trycker på underlaget och inte som här – den urgröpta.

Olika tekniker som hör till djuptrycken är etsning, gravyr och kopparstick. Djuptrycken kan användas på vissa delar av sedlar som viss säkerhet mot förfalskning.

Genomtryck

Till genomtryck-tekniken hör metoder som silkscreen, där man kan trycka upp massor av färger på ett underlag – inte sällan på tyger. Tack vare ett verktyg och en väv kan man uppnå tryck på underlaget genom att bara de tryckande ytorna släpper igenom färger och att resterande ytor hindrar färgen från att tränga in, i form av schabloner eller stenciler. Man kan bara trycka en färg åt gången.

Plantryck

Plantryck förknippas även med namnet litografi. Det är en bild som skapats med oljekritor eller någon form av fet färg och ritats på kalksten eller litoplåt, och som sedan överförs på ett papper. När bilden är ritad på den porösa stenen så täcks ytan med akaciagummi, vilket penetrerar stenen utom de delar som är täckt med krita eller färg. Sedan fuktar man stenen som då bara tar emot vatten på de delar som inte är färgbetäckta. Nästa moment innefattar att man stryker över fet färg på stenen som då endast får färg på de delar som inte tagit emot något vatten. Det sista momentet innefattas av att man trycker ett papper mot stenens yta som då får trycket som skapats.