Grafisk design och speldesign

De kan tyckas vara stora skillnader mellan dessa två olika typer av design men faktum är att de är sammanlänkade. Idag är grafisk formgivning en stor och viktig del av själva designprocessen. Det finns trots allt några betydande skillnader som man bör känna till. När man arbetar med grafisk design handlar det vanligtvis om att skapa ett visuellt varumärke för ett företag eller en produkt. Det kan handla om reklamkampanjer, logotyper eller annat som behöver hög visuell påverkan för sin marknadsföring. Detta gäller i stor utsträckning också när ett nytt videospel ska marknadsföras. Grafisk designer kan också arbeta med hur en text ska utformas och visas i spelet eller vid användande av stillbilder.

Själva namnet “speldesigner” innefattar ett antal olika jobbtitlar såsom nivå designer, konceptdesigner plus skapandet av olika karaktärer till varierande miljöer. Det är inte ovanligt att en speldesigner gör mer än bara en sak och i en liten spelstudio gör han eller hon säkerligen allt. Som speldesigner har man en hel del att säga till om när det gäller speldesign, alltså spelets känsla och utseende. Men det är väldigt viktigt för en speldesigner att konsultera eller samarbeta med grafiska formgivare för att få bästa resultat.

En grafisk formgivare har vanligen mindre att göra med spelets utveckling och implementering medan en speldesigner arbetar med spelets utseende och spelkänsla. En grafisk designer kan som sagt konsulteras för exempelvis text/dialog samt design för användargränssnitt medan en speldesigner arbetar med hur spelet spelas och hur det presenteras.

Likheterna mellan speldesigner och grafisk designer är själva ordet “design” eftersom bägge arbetar med utformningen av något. Oavsett om det är ett spel eller en reklamkampanj som de arbetar med har en designer väldigt mycket att säga till om i sitt område. Ofta arbetar dessa bägge designer tillsammans inom flera områden för att göra spelet riktigt bra samt hur spelet bäst presenteras för omvärlden.