Grafisk design: historia

Grafisk design brukar definieras som konsten att kommunicera genom visuella bilder, det vill säga kombinera former, färger, linjer och text till ett engagerande och sammanhängande budskap. Till exempel innebär det att välja passande färger och typografi till en grafisk novell som såväl bokförlag som publik uppskattar.

Grafisk design har genomgått flera milstolpar i historien. Framför allt under de senaste 100 åren har grafisk design lyckats etablera sig som en professionell disciplin och respektabel vetenskap.

1436

Den tyske guldsmeden Johannes Gutenberg uppfann år 1436 tryckpressen. Med denna uppfinning togs ett rejält kliv i grafisk design. Från och med då blev det möjligt att för första gången i historien börja massproducera trycksaker.

1919

Bauhaus var världens första skola för grafisk design och öppnades år 1919 i Tyskland. Denna skola fick stort inflytande på såväl arkitektur som konst.

1922

Begreppet “grafisk design” har funnits i knappt 100 år. 1922 myntades begreppet av William Addison Dwiggins för att beskriva sin designprocess för böcker. Han definierade grafisk design som ett konstnärligt sätt att kombinera typografi, illustration och design.

1980- och 90-talen

Under slutet av 1900-talet skedde stora förändringar i och med snabba framsteg som gjordes inom digital teknik. Innan dess hade grafisk design varit en analog och fysisk hantverksprocess, där exempelvis layout ritades för hand och tunga tryckmaterial behövde beställas och monteras manuellt. De tekniska framstegen förändrade verkligen hur grafisk design skapas och distribueras till människor.

2000-talet och framtiden

De senaste åren har grafisk design blivit en universell del i samhällets digitala tryck- och informationssystem. Numera skulle det bli svårt att identifiera och urskilja kommersiella produkter utan grafisk design. Den genomsyras i vår omgivning, i bland annat bildannonser, etiketter, grafiska noveller, reklam och mycket annat.

Trots teknologins fantastiska framsteg i hur grafisk design skapas och distribueras är det vissa som står oförändrade. Sedan egypternas hieroglyfer och medeltidens illustrerade manuskript förblir designprinciper och designers roll densamma.