Judith Herrin

Posted in Författare

Judith Herrin FörfattareJudith Herrin är professor i senantika studier och bysantinologi vid King’s College i London och författare till The Formation of Christendom, A Medieval Miscellany och Women in Purple, som alla behandlar det medeltida Europa och Bysans. Hon har varit verksam som arkeolog och är flitig skribent i en rad forskartidskrifter.