Onfray, Le Roy, Jakobsson - Nietzsche. Att skapa sig frihet - Agerings Bokförlag

Författare: Michel Onfray, Maximilien Le Roy (ill)
Översättning: Jim Jakobsson
128 sidor, inbunden
ISBN: 9789186119096

En tecknad biografi över en av 1800-talets viktigaste tänkare! Den franske filosofen Michel Onfray, välbekant även för svenska läsare med sitt flerbandsverk Filosofins mothistoria, har skrivit manus (som från början var tänkt som ett filmmanus), och den unge och då relativt okände tecknaren Maximilien Le Roy har skapat de underbara bilderna. “Det är en fantastiskt vacker bok” tyckte Jonas Thente i DN, och fick medhåll av flera av sina kollegor.