Det var en gång ett land... av Ingmarie Danielsson Malmros

Författare: Ingmarie Danielsson Malmros
ISBN: 978-91-86119-15-7
Sidantal: 493
Bandtyp: Häftad
Utgivningsår: 2012 

Det var en gång ett land… berättelsen om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar

Svenskhet skapas, legitimeras och förändras genom berättelser, inte minst dem vi berättar under historielektionerna. Beroende på vilka händelser ur det förflutna vi väljer att minnas och vilka vi väljer att glömma skapas olika intriger där vi placerar in våra liv och våra värderingar. Dessa berättelser förklarar vilka vi är och vilka vi inte är och gör dessutom tillvaron meningsfull och begriplig.

I Det var en gång ett land… visar historikern Ingmarie Danielsson Malmros vilka identitetsskapande och identitetslegitimerande berättelser som har förmedlats i svenska historieläroböcker mellan 1931 och 2009, samt huruvida och i så fall vilka av dessa berättelser som dagens elever ger uttryck för. Det övergripande syftet med boken är att synliggöra sambandet mellan historieförmedling och identitetsskapande. Detta är en viktig fråga, särskilt i en tid då begrepp som historiebruk och identitet har fått en central plats i skolans styrdokument.