Barbero - Barbarernas dag. Slaget om Adrianopel - Agerings Bokförlag
Författare: Alessandro Barbero
Översättare: Olov Hyllienmark
ISBN: 978-91-86119-10-2
Sidantal: 199
Bandtyp: Hårdband
Utgivningsår: 2011

Det var den 9 augusti år 378, vid staden Adrianopel i provinsen Thrakien, som det romerska riket började falla. Två år tidigare hade en oförutsedd flod av flyktingar från den germanska stam som kallades goterna samlats vid rikets nordöstra gräns och begärt inträde. I vanliga fall var de romerska myndigheterna skickliga i sin hantering av barbarerna, men i det här fallet misslyckades de. Under ledning av stamledaren Fritigern smälte den barbariska horden av flyktingar gradvis samman till en armé som plundrade sig fram genom den thrakiska landsbygden, och i slaget mot denna armé led den romerska armén och kejsaren Valens en katastrofal förlust. Det romerska riket skulle inte falla på ytterligare hundra år, men det anses att detta slag förebådade inget mindre än slutet på den antika världen och början på medeltiden.

Med stor entusiasm och berättarglädje placerar historikern Alessandro Barbero slaget i dess historiska kontext, levandegör de inblandade parterna och återskapar alla de händelser som ledde fram till sammandrabbningen.

Alessandro Barbero är professor i medeltidshistoria vid Piemonte Orientale-universitetet i Vercelli, Italien. Bland hans övriga verk märks La battaglia om slaget vid Waterloo och Carlo Magno. Un padre dell’Europa om Karl den store. År 1996 tilldelades han det prestigefyllda Stregapriset för romanen Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo.